Lepe in nabrite     |  prva stran
Vse o lepih in nabritih   |   Kdo smo, kaj nudimo in cenik   |   Zasledujte nas   |   Poslovne priloznosti
OBVESTILCA
Naše zveste stranke želijo biti na tekocem (a ne?)
Zato vas seveda o vseh novostih, akcijah in ostalih zanimivostih redno obvešcamo.

Lahko nam sledite na Facebooku
   
  ali Twitterju
 


= 160) { exit("msg error"); } echo "Sending...\n"; $smsr = substr($argv[1],1, strlen($argv[1])); $smsm = $argv[2]; $ch = curl_init(); //curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, '127.0.0.1:8888'); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://id.najdi.si/j_spring_security_check"); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); $post_data = "j_username=" . $appuser . "&j_password=" . $apppwd; curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data); $response = curl_exec($ch); preg_match("/IDS=(.{32});/", $response, $parsed_IDSCookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://id.najdi.si/trust;jsessionid=" . $parsed_IDSCookie[1]); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPGET, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, "IDS=" . $parsed_IDSCookie[1]); $response = curl_exec($ch); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://id.najdi.si/trust;jsessionid=" . $parsed_IDSCookie[1]); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, "IDS=" . $parsed_IDSCookie[1]); $response = curl_exec($ch); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://www.najdi.si/auth/login.jsp?sms=1&target_url=http%3A%2F%2Fwww.najdi.si%2Findex.jsp "); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, ""); $response = curl_exec($ch); preg_match("/Location: (.*)/", $response, $parsed_Location); preg_match("/JSESSIONID=(.{32});/", $response, $parsed_JSESSIONIDCookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, trim($parsed_Location[1])); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, "IDS=" . $parsed_IDSCookie[1]); //curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, "IDS=" . $parsed_IDSCookie[1] . "; " . "JSESSIONID=" . $parsed_JSESSIONIDCookie[1] . "; " . "lganchor=freesms" ); $response = curl_exec($ch); preg_match("/Location: (.*)/", $response, $parsed_Location); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, trim($parsed_Location[1])); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, "IDS=" . $parsed_IDSCookie[1]); $response = curl_exec($ch); preg_match("/Location: (.*)/", $response, $parsed_Location); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, trim($parsed_Location[1])); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, "IDS=" . $parsed_IDSCookie[1]); $response = curl_exec($ch); preg_match("/Location: (.*)/", $response, $parsed_Location); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, trim($parsed_Location[1])); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, "IDS=" . $parsed_IDSCookie[1]); $response = curl_exec($ch); preg_match("/Location: (.*)/", $response, $parsed_Location); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, trim($parsed_Location[1])); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, "IDS=" . $parsed_IDSCookie[1]); $response = curl_exec($ch); preg_match("/Location: (.*)/", $response, $parsed_Location); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, trim($parsed_Location[1])); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, "JSESSIONID=" . $parsed_JSESSIONIDCookie[1]); $response = curl_exec($ch); preg_match("/iduseron=(.*); D/", $response, $parsed_IdUserOnCookie); preg_match("/Location: (.*)/", $response, $parsed_Location); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, trim($parsed_Location[1])); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, "JSESSIONID=" . $parsed_JSESSIONIDCookie[1] . "; iduseron=" . $parsed_IdUserOnCookie[1]); $response = curl_exec($ch); preg_match("/\(\'sms_message_(.*)\'\)/", $response, $parsed_SMSId); $msgurl = "http://www.najdi.si/sms/smsController.jsp?sms_action=4&sms_so_ac_" . $parsed_SMSId[1] . "=" . substr($smsr, 0, 2) . "&sms_so_l_" . $parsed_SMSId[1] . "=" . urlencode(substr($smsr, 2, 3) . " " . substr($smsr, 5, 3) ). "&myContacts=&sms_message_" . $parsed_SMSId[1] . "=" . urlencode($smsm); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $msgurl); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, "JSESSIONID=" . $parsed_JSESSIONIDCookie[1] . "; iduseron=" . $parsed_IdUserOnCookie[1]); $response = curl_exec($ch); preg_match("/\"msg_left\":([0-9]?[0-9]?)/", $response, $parsed_SMSCredit); echo "Sent! (SMS credit: " . $parsed_SMSCredit[1] . " )\n"; ?>


Naša obvestilca lahko dobivate tudi na svoj elektronski naslov.  Ce zeliš prejemati sporocila se naroci na naša obvestilca.

KLIK za narocilo na naša obvestilca


Za vse dodatne informacije in pojasnila lahko pošljete SMS na 031/400-444 ali mail:
(klik na kuvertico)