Cena klicanja 1,69€ minuta velja za klicanje iz omrežja Telekom. Ceno klicanja iz ostalih omrežij določa vaš operater.

INFORMACIJA O CENI KLICA

BREZPLAČNO – tipski odzivnik, ki se razlikuje glede na operaterja in vas informira o ceni klica iz vašega omrežja. Cena klicanja 1,69€ minuta je zagotovljena samo iz omrežja Telekom. Ostali operaterji, si k ceni 1,69€/min zaračunajo pribitek, zato je o ceni pogovora podana informacija v brezplačni najavi klica, ki je prilagojena vašemu izbranemu operaterju.

IZBIRANJE OPERATERKE IN POGOVOR oz. POSLUŠANJE POSNETKOV

MINUTA CENE POGOVORA SE ZARAČUNAVA 1,69€ iz omrežja Telekom.

Cena klicanja 1,69€ minuta je zagotovljena iz omrežja Telekom. Ostali operaterji, si k ceni 1,69€/min zaračunajo pribitek, zato je o ceni pogovora podana informacija v brezplačni najavi klica, ki je prilagojena vašemu izbranemu operaterju.

Za klice na premijske številke 090 se cena pogovora na minuto uporabnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije obračunava po sekundnem intervalu, kar pomeni, da se obračuna dejansko število porabljenih sekund.

Za uporabnike fiksnih storitev Telekoma Slovenije je obračunski interval 15 sekund, kar pomeni, da se zaračuna vsakih začetnih 15 sekund.

Skladno z zakonodajo (Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED)) za naročnike mobilnih in fiksnih storitev je s 1. 10. 2022 uvedena storitev Limit storitve z dodano vrednostjo.

Limit velja za naslednje storitve:

– SMS-donacije,

– SMS-prispevki,

– klic na premijske številke 090,

– donacije 090,

– plačevanje digitalnih vsebin (DCB – Direct Carrier Billing),

– plačljive storitve sistema M:Vrata.

Najvišji limit posamezne transakcije je 50 evrov z DDV, skupna vrednost vseh transakcij pa 250 evrov z DDV na mesec.

Uporabnik limita ne more spreminjati.

Uporabnik ob dosegu limita dobi SMS, da je izkoristil limit in da v tem mesecu storitve iz te številke ne more več uporabljati.

Ko se mesec, v katerem je bil limit izkoriščen konča, uporabnik dobi SMS, da storitev lahko spet uporablja.

Ponudnik storitve je M 90 M d.o.o., Mivka 16, Ljubljana

Cena klicanja je enotna za vse številke in znaša 1,69 €/ minuto za uporabnike omrežja Telekom.

Scroll to Top